Select Page

Kurmaca

Larva

Yönetmen / Director
Volkan Güney Eker

Senaryo / Writer
Volkan Güney Eker

Yapımcı / Producer
Volkan Güney Eker

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

8 yaşındaki bir kız, karşılaştığı adaletsizliğe bir çözüm bulmak için masalsı iç dünyasını kullanır.

An 8-year-old girl uses her fairy tale-like inner world to seek for a solution to the injustice she is faced with.

Sen Kal Dünyada

Don’t You Die too

Yönetmen / Director
Özgür Mercan

Senaryo / Writer
Özgür Mercan

Yapımcı / Producer
Özgür Mercan

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Pandeminin yıkıcı etkisi devam ederken türkü bar müzisyeni Ali hem ekonomik hem de psikolojik olarak tükenmek üzeredir. Yaşamla ölümü ayıran ince çizgi gibi her şey beklediği habere bağlıdır.

When the devastating effect of the pandemic continues, Ali, a folk song bar musician, is about to run out both economically and psychologically. Everything depends on the news he expects, like the fine line separating life and death.

Akifler

Yönetmen / Director
Ekrem Levent

Senaryo / Writer
Ekrem Levent

Yapımcı / Producer
Ekrem Levent

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Anadolu’nun işgal altında olduğu yıllarda Ali Kemal ve Niko çocukluk arkadaşıdır. Ali Kemal bir ayağı topal olduğu için askere alınamamış, bu yüzden İstanbul’da kalmıştır, fakat bir yol bulup Anadolu’ya geçmek için uygun bir zaman kollamaktadır. Niko ise, İstanbul’da doğmuş büyümüş bir Rumdur ve Yunanistan’ı hiç görmemiştir. Niko bir gün İstiklal Marşı müsabakası haberi ile kahvehaneye gelir. Müsabakaya katılması hususunda Ali Kemal’i heveslendirmek için onunla konuşma yapar, fakat Ali Kemal’in planı farklıdır.

During the years when Anatolia is invaded, Ali Kemal and Niko are childhood friends.
Ali Kemal can’t be enlisted in the army due to his lame leg, so he has to stay in Istanbul.
However, he bides his time looking for an alternative to go to Anatolia. On the other hand, Niko, a native son of Istanbul, is Greek and he has never seen Greece in his life. Niko comes to the coffeehouse with the news that there is going to be a national anthem contest. He tries to encourage him to attend the contest. But Ali Kemal has a different plan.

Şeyler

Things

Yönetmen / Director
Ayşe Akbulut, Selvinaz Özdemir, Betül Açıkgöz

Senaryo / Writer
Ayşe Akbulut, Selvinaz Özdemir, Betül Açıkgöz

Yapımcı / Producer
Cemil Nazlı

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

ÇZerrin önce asansörde ve bekleme odasında kötü bir koku olduğunu fark eder. Kokunun nereden geldiğini bulmaya çalışırken kendi kendisiyle yüzleşir. Aslı, dükkânı babasından devralan ablasını ziyaret eder. Ablasını sakinleştirirken bu yükü sardığı bir peçeteden başka bir şey değildir. Âdem, karısı Leyla’yı yaptığı küçük bir hata yüzünden kırar ve geçmişte güzel bir sabahı mahveder. 30 yıl sonra o anın pişmanlığını hissettiren kırık bir düğme olur. Zerrin’in Aslı ile Adem’in hikayesini bir araya getiren hayatlarından kurtardıkları bazı şeyler vardır bu belgeselin hikayesinde.

Zerrin, first in the elevator and in the waiting room, realises that there is a bad odour. she faces to herself while she was trying to find where the odour comes from. Aslı, visits to her sister who took over the shop from his father. the sister is like undertaking the whole burden with the photo shop. it is nothing but a napkin that she enwrappes that burden while calming down her sister. Adem breaks his wife Leyla because of her little mistake and ruins a beautiful morning in the past. it will be a broken button which makes him feel regretfullness of that moment after 30 years. there are some things they saved from their livings that bring zerrin’s aslı’s and adem’s story together.

Mary

Yönetmen / Director
Celal Yücel Tombul

Senaryo / Writer
Celal Yücel Tombul

Yapımcı / Producer
Celal Yücel Tombul

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, önceden belirlenmiş şartları yerine getirdikten sonra devletten izin alması gerekmektedir. Cemal ve Meryem bir çiftlikte yaşayan evli bir çift ve Meryem sekiz aylık hamiledir. Ancak devletten doğum için izin yetkisi yoktur ve bu durum onların başını belaya sokacaktır.

Couples wanting children need a government permit after fulfilling pre-determined conditions. Cemal and Meryem are a married couple who live on a farm and Meryem is eight months pregnant. However, she doesn’t have governmental authorization and this situation will get them in trouble.

Beş Parmak

Five Fingers

Yönetmen / Director
Louisa Olivia Brockmann

Senaryo / Writer
Louisa Olivia Brockmann

Yapımcı / Producer
Isabell Schuster

Ülke / Country
Almanya / Germany

Sinopsis / Synopsis

Psikolog Helena Mertens, çeşitli algı bozuklukları olan müşterilerle ilgilenir, ancak kendini sürekli olarak incittiği ve kendine zarar verdiği günlük durumlarda bulur. Yine de bu olayların sadece çarpık bir algının kaynağı olduğuna ve dolayısıyla sadece kafasında gerçekleştiğine karar verir. Böylece bu durumlar onun için zaten normalleşmiştir ve karanlık tarafını dışarıya göstermemeye çalışır. Beyninin de ona oyun oynaması ve gerçeğin oldukça farklı olması mümkün mü? Gerçeklik tamamen farklı mı?

The psychologist Helena Mertens cares for clients with various perceptual disorders. But she herself constantly finds herself in everyday situations, in which she hurts and harms herself. Nevertheless, she has decided decided that these incidents are only the origin of a distorted perception and therefore and therefore only take place in her head. Thus, these situations have already become normality for her and she tries not to show her dark side to the outside. Show. But is it possible that her brain is also playing a trick on her and that the reality is quite different? Reality is completely different?

Trobie

The Trobie

Yönetmen / Director
Phynley Joel

Senaryo / Writer
Phynley Joel

Yapımcı / Producer
Phynley Joel

Ülke / Country
ABD / USA

Sinopsis / Synopsis

Bir yaz günü, iki çocuk asla hayal bile edemeyecekleri bir keşif yapar. Sır tutamayan küçük kardeşleri tarafından engellenmiş gibi görünen bir keşiftir bu.

One summers day, two children make a discovery of which they could have never dreamed – one that poses to be thwarted by their little brother… Who can’t keep a secret.

Majid’den Sevgilerle

From Majid With Love

Yönetmen / Director
Yiğit Armutoğlu

Senaryo / Writer
Yiğit Armutoğlu

Yapımcı / Producer
Yiğit Armutoğlu

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Sahilde, mülteci Majid, tekneyle yola çıkmadan önce uçurtmasını bir ağaca bağlar. Yakındaki bir köyde yaşayan Zeynel ve Şafak, Majid’in uçurtmasını keşfeder. Uçurtmanın üzerindeki Arapça yazıları fark edince kelimelerin anlamını ortaya çıkarmaya karar verirler.

At the coast, before he departs by boat, refugee Majid ties his kite to a tree. Zeynel and Şafak, who live in a nearby village, discover Majid’s kite. When they notice Arabic writing on the kite they decide to uncover the meaning of the words.

Vakitsiz Öten

Timeless Crow

Yönetmen / Director
Mustafa Engin Ökmen

Senaryo / Writer
Mustafa Engin Ökmen

Yapımcı / Producer
Mustafa Engin Ökmen

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Akşamki maçta dövüşmesi planlanan horozlar sebepsiz yere dövüşmeyi reddeder, ancak mücadelenin organizatörü olan İrfan’ın maçı iptal etmek gibi bir planı yoktur.

The roosters that are planned to fight in the evening’s match refuse to fight for no reason. However, İrfan, who is the organizer of the fight, has no plans to cancel the match.

Son Görülen

Last Seen

Yönetmen / Director
Meryem Sena Metin

Senaryo / Writer
Meryem Sena Metin

Yapımcı / Producer
Meryem Sena Metin

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Tüm ailesi babası olan genç bir kız, toplumu derinden etkileyen bir gecede onunla son görüşmeyi yapar. Sonra da yeteneğini o gece alamadığı cevapları babasından almaya adar ve ondan beklediği cevapları alacağına olan inancını asla kaybetmez.

A young girl whose whole family is her father does the last call with him in a night that deeply impacts society. Then she devotes her talent to getting answers from his father that she could not get that night, and she never loses the belief that she will get the answers which expects from him.

EnglishTürkçe
Share This