Belgesel

Alejandro

Yönetmen / Director: Will Baivera

Metin/ Writer: Will Baivera

Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Franciso Gonzalez Lemoine

Kurgu / Editor: Will Baivera

Müzik / Music:Antonio Jose Lopez

Yapımcı / Producer: Will Baivera

Ülke/Country: Meksika/ Mexico

Sinopsis/ Synopsis:

Gabriela Macmanus, uzun yıllar boyunca Alejandro ismindeki çocuğunu arayan bir annedir. İnternet üzerinden çocuğunu bulma konusunda önemli ipuçları bulmasının ardından, yerel otoritelerden de beklediği ilgiyi göremeyince Huentitan’a, çocuğunu bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

Gabriela Macmanus is a mother who has been looking for her son, Alejandro, for years. After finding a possible clue on the Internet and seeing that the authorities do not support her, she is forced to follow this clue and go to Huentitán to find her son.

Foto Galeri

Be Bold & Win the Dream

Cesur Ol ve Amacına Ulaş

Yönetmen / Director  : Novera Hasan Nikkon

Metin / Writer : Novera Hasan Nikkon

Yapımcı / Producer : Shyfoon Naher

Ülke/Country : Bangladeş/ Bangladesh

Sinopsis/ Synopsis:

Bangladeş’in sosyolojisi ve dini ortamı her bakımdan cinsiyet ayrımcılığına dayanır. Spor kadınlar için yasak sayılır ve aksine davrananların İslam’ın kurallarını ihlal ettiği kabul edilir. Böyle umutsuz bir ortam içinde; 2016 yılında Bangladeş’in kuzey bölgesinin en ücra köylerinden bir grup cesur genç kız, sosyal adaletsizlik ve geleneklere karşı durmak için bir futbol takımı bayrağı altında örgütlenir. Bu hikaye içine kapanık küçük toplumlarda bile sporun nasıl önemli değişimler yaratabileceğinin bir örneğidir.

Bangladesh’s sociology and the religious environment always stand on gender discrimination in all aspect whatsoever it is. Sports are quite forbidden for the women and are treated as the violation of Muslim religious rules. In such a despair; in 2016 a group of spirited young girls one of the remotest village of the Northern region of Bangladesh were organized under the banner of a football team to stand against the social injustice and custom .It is an example of the power of sports which makes significant changes in the narrow domestic social believes in the positive way.

Foto Galeri

El Vulcano
Volkan

Yönetmen / Director : Oleksandr Hoisan

Metin / Writer : Oleksandr Hoisan

Yapımcı / Producer : Oleksandr Hoisan

Ülke/Country : Ukrayna/ Ukraine

Sinopsis/ Synopsis:

El Vulcano, yönetmenin küçük erkek kardeşinin bir portresi. Dinozorlar hakkında her şeyi bilen, inatla ve olağanüstü bir şey bulma umuduyla sürekli kazı yapan, amacına tutkuyla sarılmış sıradan bir çocuğun hikayesi.

El Vulcano is a portrait of the filmmaker’s younger brother and at first glance, it is the story of an ordinary boy who knows everything about dinosaurs, who, without losing stubbornness, constantly digging in hopes of finding something truly amazing. And all because he has a dream and, in fact, it is a story about a dream to which this guy goes against everything and everything.

Foto Galeri

esCapeTown

Yönetmen / Director : Colin MacRae
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : Jurie Senekal
Kurgu / Editor : Jonathan Marquis Metzstein
Müzik / Music : Tatiana Mikova
Yapımcı / Producer : Colin MacRae
Ülke/Country : Güney Afrika/ South Africa

Sinopsis/ Synopsis:

Edgar Combrink dünyanın en kötü şöhretli hapishanelerinden biri olan Cape Town’daki Pollsmoor hapishanesinden tahliye edilecektir. Hapishanede yatan mahkumların sayısı normal kapasitesinin üç katına yakındır. Katillerin, tecavüzcülerin ve çetecilerin evi haline gelen bu hapishaneden çok az ya da hiç rehabilite olmadan tahliye olan mahkumlar kaçınılmaz olarak yeniden buraya döner. Edgar bu hapishaneye altı kez düşmüş ve dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip çetelerin istila ettiği şehirlerden biri olan Cape sokaklarına geri dönüyor. Şimdiye kadar ailesiyle çok az zaman geçirmiş olan Edgar’ın, 12 yaşına basan kızının mezuniyetini görebilmek için şehrin sokaklarında kol gezen suçların çekiciliğine direnmesi gerekiyor.

Edgar Combrink is due to be released from Cape Town’s Pollsmoor prison, one of the most notorious on the planet. It holds almost three times as much intimates as it was built for. Home to murders, rapists and infested with gang culture. With little or no rehabilitation, inmates inevitably return after release, it’s a revolving door of repeat offenders. This was Edgar’s 6th time in prison. Edgar is returning is to the gang ridden Cape Flats, which has one of the highest murder rates in the world. To a family he has hardly ever seen. Now that his daughter is 12, he needs to resist the ever present pull of crime if he wants to see her graduate.

Foto Galeri

Haymatlos

Yönetmen / Director : Mustafa Aydın

Metin / Writer : Umut Karagöz & Mustafa Aydın

Görüntü Yönetmeni / Cinematography : Mustafa Aydın

Kurgu / Editor : Umut Karagöz

Müzik / Music : Mercan Dede, Light in Babylon

Ülke/Country : Türkiye/ Turkey

Sinopsis/ Synopsis:

Kendi dillerine, kimliklerine yabancıdır, göç yolcusu. Ne geldikleri yere aittirler ne de bu topraklara. Onlar, vatansız, evsiz, topraksız kalan insanlar. Afganistan’dan Türkiye’ye gelmek için günlerce aç ve susuz yürüyen umut yolcularının trajik yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

He is foreign to his own language and identity, he is a migrant traveler. They do not belong to where they came from, nor to this land. They are stateless, homeless, landless people. We are witnessing the tragic journey of hope travelers who walked for days without food or water to come to Turkey from Afghanistan.

Foto Galeri

Next Level
Bir Sonraki Seviye

Yönetmen / Director : Luis Monarrez

Metin / Writer : Luis Monarrez

Görüntü Yönetmeni / Cinematography : Diego Navarro

Kurgu / Editor : Manuel Tenorio

Müzik / Music : ELPHNT

Yapımcı / Producer : Guillermo Aranda

Ülke/Country : Meksika/ Mexico

Sinopsis/ Synopsis:

Antrenör ve profesyonel video oyunu oyuncusu Eder Lagos, izleyiciye elektronik sporlardaki tecrübesini ve serüvenini göstererek anlatıyor.

Eder Lagos, coach and professional videogame player, tells us and shows his experience and adventure in electronic sports.

Foto Galeri

Ormanın Çakalları
The Forests Weasels

Yönetmen / Director : Tufan Yıldız

Metin / Writer : Tufan Yıldız
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : İsmail Eren Yalçın

Kurgu / Editor : Tufan Yıldız

Yapımcı / Producer : Doğacan Aktaş

Ülke/Country : Türkiye/ Turkey

Sinopsis/ Synopsis:

Dünya milyonlarca yıldır sürekli kendini yenilemekte ve bunu kimsenin yardımı olmadan kendi kendine yapmaktadır. İşte bu hikayedeki tüm insanlar bu döngüyü oluşturan çarklardır. Dışarıdan bakıldığında bir katliamı andıran bu olay, aslında bir saat düzeninin ilk adımıdır. Kocaman bir ağaç kütüğünü şık bir masaya dönüştüren sürecin ilk adımı budur. Damgalanan ağaçlar yöre halkı tarafından kesilerek ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Kaliteli ağaçlar marangozlara gelir ve gürleyerek güzel bir sandalye olur. Peki ağaçların kesildiği çorak araziye ne olacak? Burada Mehmet Emin DOĞAN ve ekibi olaya dahil oluyor ve kesilen her ağaç yenisiyle değiştiriliyor. Bu sayede ormanın gelişmesi sağlanıp, köylülerin ihtiyaçları karşılanıyor. Bu şekilde Orman Gelincikleri, tabiat ananın milyonlarca yıldır döndürdüğü çemberin hareket etmesine yardımcı oluyor.

The earth is constantly renewing itself for millions of years, and it does it by itself, without the help of anyone. Here, all the people in this story are the wheels that make this cycle. This event, reminiscent of a massacre when viewed from the outside, is actually the first step of a clockwork order. This is the first step of the process that transforms a huge tree stump into a stylish table. The stigmatized trees are cut by the local people and used in accordance with the need. Quality trees come to the carpentry and become a beautiful chair by blustering. So what happens to the barren land where the trees are cut? Here, Mehmet Emin DOĞAN and his team are involved in the event. Each tree cut is replaced with a new one. In this way, the development of the forest is provided and the needs of the peasants are met. In this way, the Forests’ Weasels help the circle that the mother has returned for millions of years to move.

Foto Galeri

Rawhya’s Safe Haven
Rawhya’nın Cenneti

Yönetmen / Director : Mohmed Fathi

Metin/ Writer : Nada Amr

Yapımcı / Producer : Mohmed Fathi

Ülke/Country : Mısır/ Egypt

Sinopsis/ Synopsis:

Rawhya, bir köyde ailesi ile birlikte tek bir çatı altında yaşayan, üç özel gereksinimli oğlu olan 60 yaşında bir annedir. Rawhya’nın hikayesini duyduğunuz an bunun üzücü olacağını düşünebilirsiniz, ama bu hikaye farklı; güç, sevgi ve inançla dolu. Film, oğullarının cenneti haline gelen Rawhya’nın kalbi hakkında.

Rawhya is a 60 year old mother with 3 special needs sons, living all together under one roof in a village. The moment you hear Rawhya’s story you think it would be a sad one, but this one is different, her story is full of strength, love and faith. The film is about Rawhya’s heart that became her sons’ haven.

Foto Galeri

Beautiful Remains
Güzel İzler

Yönetmen / Director : Celeste Gaillot Dollet
Metin / Writer : Lea Daucourt
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : Alice Brunquell
Kurgu / Editor : Clarisse Decroyer
Müzik / Music : Cyril Huguenin, Leon Pasmanik, Selma
Raphard
Yapımcı / Producer : INSAS
Ülke/Country : Fransa/ France

Sinopsis/ Synopsis:

Denize, okyanusa, suya olan sevgisini bana da aktarmaya çalışan büyükannem çok büyük bir dalgıçtı. O özgür biriydi. Dünyayı istedi ve onun sayesinde gördüklerini algıladım. Bugün artık yürüyemiyor, konuşamıyor, ince omuzlarının üzerine çöktü ve kazağına kırıntılar yapıştı. Bu benim büyükannem Fil Adam. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. 26 Aralıktaki doğum günü için yılda bir kez onu görmeye gidiyorum ve geri kalan zamanı düşünmüyorum bile.” Terk ettiğimiz ve bize bu kadar çok şey veren insanlara nasıl veda ederiz? Hayata döndürmeyi seçtiğimiz bir geçmişin arşivlerini yavaş yavaş sindirir, kendimizi kişinin geride bıraktığı bir görüntüye kaptırırız.

“She was a very great diver, my grandmother, who tried to transmit to me her love for the sea and the ocean, for the water. She was free. She wanted the world and thanks to her, I perceived what she was seeing. Today she can no longer walk, can no longer speak, she hunched over her thin shoulders, and has crumbs stuck to her pullover. This is my grandmother Elephant Man. I don’t remember when it happened. I go to see her once a year for her birthday on December 26th, and the rest of the time I don’t even think about it.” How to say goodbye to people we abandon, and who have given us so much? We slowly digest the archives of a past that we choose to bring back to life, immersing ourselves in an image that the person left behind.

Foto Galeri

Kapın Her Çalındıkça
The Lutist

Yönetmen / Director : Yavuz Üçer
Metin / Writer : Yavuz Üçer
Görüntü Yönetmeni / Cinematography : Ozan Seza Gültekin, Fatih Kaynarca
Kurgu / Editor : Yavuz Üçer
Müzik / Music : Yusuf Nalkesen
Yapımcı / Producer : Yavuz Üçer, Süleyman Mutlu
Ülke/Country : Türkiye/ Turkey

Sinopsis/ Synopsis:

Şerafettin Dağlı (Samsunlu); Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Emel Sayın gibi efsane sanatçılarla çalışan bir ûdî idi. Üçüncü kalp krizinden sonra kariyerini noktalama kararı almıştı. Ayrıca birçok öğrencisi vardı. Şerafettin Dağlı’nın hikayesini anlatan Mürüvvet Dağlı 2019’da, Samsunlu ise 2020’de yaşamını yitirdi.

Serafettin Dagli was a lutist who played for the singers who were at the top line such as Zeki Muren, Muzeyyen Senar and Emel Sayin. He had finished his career after the third heart attack. He also had lots of students. Muruvvet Dagli who told his story died in 2019, and Samsunlu died in 2020.

Foto Galeri

English EN Türkçe TR
Share This