Select Page

Belgesel

Cabocolino

Yönetmen / Director
Joao Marcelo Alves

Senaryo / Writer
Joao Marcelo Alves , Alexandre Taquary, Marlom Meirelles

Yapımcı / Producer
Joao Marcelo Alves

Ülke / Country
Brezilya / Brazil

Sinopsis / Synopsis

Film, João Alfredo, Agreste Pernambucano şehrinde Sítio Melancia’nın Caboklinhos Bloğu geleneğini canlı tutmak için mücadele eden oyuncu João de Cordeira’nın destanını anlatıyor. 78 yaşındaki Seu João, sadece popüler bir sanatçı değil, aynı zamanda emekli bir çiftçi ve Ceará’daki Juazeiro do Norte şehrinde büyükbabasına saygı gösterme hayali kuruyor. Film, popüler sanatçının Tambor ağacındaki tohum seçiminden, atasının toprağıyla karşılaşmasına kadar olan yolculuğunu anlatıyor.

The film follows the saga of the player João de Cordeira, an artist who struggles to keep alive the tradition of the Caboclinhos Block of Sítio Melancia in the city of João Alfredo, Agreste Pernambucano. Seu João, 78, is not only a popular artist but also a retired farmer and had the dream of paying homage to his grandfather in the city of Juazeiro do Norte, in Ceará. The film shows the popular artist’s journey, from the choice of seed in the Tambor tree to the encounter with the soil of his ancestor.

Çamur

The Clay

Yönetmen / Director
Seyithan Kartal

Senaryo / Writer
Seyithan Kartal

Yapımcı / Producer
Seyithan Kartal

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Türkiye’de adeta durma noktasına gelen çömlekçilik mesleğinin inceliklerini, çömlek sanatçısı Osman Menteş anlatıyor.

The pottery profession in Turkey nearly came to a halt execution pottery master who takes issue Osman Mentes life. Describes the fineness of pottery, state craftsmanship and lining.

Yaylacı

Transhumant

Yönetmen / Director
Fatih Ertekin

Senaryo / Writer
Fatih Ertekin

Yapımcı / Producer
Fatih Ertekin

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Artvin Şavşat bölgesinde yaşayan Gürcülerin yayla kültürünü konu alan belgesel film, yaylacı kadınların hayatlarını Heva’nın hikayesi üzerinden anlatıyor.

The documentary film which is about highland culture of the Georgians, who lived in Imerhev region of Shavshat for ages, tells us about transhumant women’s lives through Heva’s story.

Başka Vatanımız Yok

Our Only Home

Yönetmen / Director
Bayram Küçük

Senaryo / Writer
Bayram Küçük

Yapımcı / Producer
Bayram Küçük

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Afro Türkler, en erken 15. yüzyılda ve çoğunlukla 19. yüzyılda Afrika’dan çiftliklerde işgücü olarak Osmanlı İmparatorluğu’na getirildi. Afro Türkler, Ege bölgesindeki çiftliklerde işçi olarak çalıştırılarak kırsala yerleştirildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk vatandaşlığı alan Afro Türkler, kendilerini Arap, Siyah Türk veya Afro Türk olarak tanımlıyor. Türkiye’de 5-10 bin Afro Türk nüfusun bulunduğu tahmin ediliyor. Afrika’dan geriye renginden başka bir şey kalmamış. Belgesel, Afro Türklerin yaşam deneyimlerini, toplumsal zorlukları, dışlanmayı ve ırk ayrımcılığını ele alıyor. Toplumun bakış açısını, günlük deneyimlerini ve anıları sunuluyor.
Afro Türkler, aşağılayıcı dil kullanımından, onlara sürekli bakan ve alay eden insanlardan rahatsız oluyorlar. Türkiye’de görmezden gelinen, yeterince temsil edilmeyen, sessiz ve hiç yokmuş gibi yaşayan azınlık grup olduklarını düşünüyorlar. Toplumda kabul görmek ve daha fazla tanınmak istiyorlar.

Afro Turks were brought to the Ottoman Empire as a labour force in farms earliest in 15th and mostly in the 19th century from Africa. Afro Turks were employed as a labourer in Aegean regions farms and placed in the countryside. Afro Turks received Turkish Citizenship after the proclamation of the republic. They identify themselves as Arabic, Black Turks or Afro Turks. It is estimated to have a population of 5 to 10 thousands of Afro Turks, there is nothing inherited from Africa other than their skin colour. The documentary covers the life experiences of Afro Turks, social difficulties, exclusion and racial discrimination. It presents the society’s perspective, daily experiences and memories. Afro Turks are bothered by the use of insulting language and disturbed by people gazing and sneering. They are one of the minority group in Turkey, ignored, underrepresented, silent, and living as if never existed. They wish to have acceptance in society and more recognition.

Gulab Gul

Yönetmen / Director
Semih Sağman

Senaryo / Writer
Semih Sağman

Yapımcı / Producer
Semih Sağman

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Gulab Gül, Afganistan’ın ücra bir dağ köyünde yaşayan bir çocuktur. Gulab’ın doğuştan iki kolu yoktur. 5 yıl önce babasını kaybeden Gulab’a amcası bakmaktadır, ama amcası da iş için şehre gitmek zorunda kalır. Peki, amcası ayrılırsa Gulab Gül bu zorlu coğrafya ve kendi eksiklikleri ile nasıl başa çıkacak?

Gulab Gul is a boy living in a remote mountain village in Afghanistan. Gulab does not have two arms from birth. Gulab, who lost his father 5 years ago, is taken care of by his uncle. But his uncle also has to go to the city for business. So how will Gulab Gul cope with this challenging geography and his own shortcomings if his uncle leaves?

Ardıç Gölgesinde

In the Shadow of a Juniper

Yönetmen / Director
Onur Erçetin

Senaryo / Writer
Zafer Tülüce

Yapımcı / Producer
Emre Dalyan

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Ardıcın Gölgesinde belgeseli, küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra çobanlık yaparak geçimini sağlayan Fatma Koçubaba ve kardeşlerinin yayla ve köy hayatını anlatıyor. Babasının ölümünden sonra ailenin reisi olan Fatma Koçubaba, 63 yıldır çobanlık yapıyor ve 11 kız kardeşinin sorumluluğunu üstleniyor. Fatma Koçubaba’nın ilerleyen yaşı nedeniyle kardeşleri onun sorumluluklarına ortak oluyor.

The documentary In the Shadow of the Juniper tells the highland and village life of Fatma Koçubaba and her siblings, who made a living as a shepherd after losing her parents at a young age. Fatma Koçubaba, who became the head of the family after her father’s death, has been a shepherd for 63 years and takes charge of her 11 sisters. Due to Fatma Koçubaba’s advancing age, her siblings became partners in her responsibilities.

Kül

Ash

Yönetmen / Director
Aziz Arga

Senaryo / Writer
Aziz Arga

Görüntü Yönetmeni / Cinematographer
Bayram Fidanboy

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Kahramanmaraş ili Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Köyü’nde bulunan 36 yıllık termik reaktörün köye etkilerini gösteren “Kül” belgeseli, çevrede yaşayan insanların göç, sağlık ve çevre sorunlarına odaklanıyor. Çoğulhanlıların bir zamanlar belediye iken köye yönelen göçler nedeniyle yaşadığı trajik olaylar, izleyiciler için sinema perdesine taşınıyor. Toplumsal açıdan ilginç bir konuya işaret eden bu belgesel ile yöre halkı kendi duygu ve düşüncelerini bizlere aktarıyor. Kül, gökyüzünden yağan küllerin etkilerini derinden anlatan bir filmdir.

The documentary “Ash” which shows us the effects of 36-years-old termic reactor located in the Cogulhan village of Afşin municipilaty of Kahramanmaraş city on the village focuses on immigration, health and environmental problems of people living around it. The tragic events which local folks of Çoğulhan once was municipality but because of immigration turning to village have been come to movie screen for audience to see. Local folks tells their own thoughts and emotions to us with this documentary which points an interesting matter socially. This is a movie which tells the effects of ashes raining from sky profoundly.

Cam ve Duvar Arasında

In Between Glass and Walls

Yönetmen / Director
Razan Hasan

Senaryo / Writer
Razan Hasan

Yapımcı / Producer
Kim Idsinga

Ülke / Country
Hollanda / Netherlands

Sinopsis / Synopsis

Anne, Down sendromlu olarak dünyaya gelen kendi çocuğu Felix’i kabul edemez. Anne, Down sendromlu 32 yaşındaki Sara ile tiyatro yaparak bu durumla mücadele etmeye çalışır. Anne’nin Sara ile karşılaşmaları aracılığıyla anneliğiyle bağ kurması mümkün olacak mı?

Anne couldn’t accept her own child Felix, who was born with Down syndrome. Anne tries to process her struggle through making theater with Sara, a 32-year-old woman with Down syndrome. Will it be possible for Anne to connect with her motherhood through her encounters with Sara?

N’olacak?

What’ll Happen?

Yönetmen / Director
Merve Tulay

Senaryo / Writer

Yapımcı / Producer
Merve Tulay

Ülke / Country
Türkiye

Sinopsis / Synopsis

Şehir hayatındaki veya kırsal kesimdeki aileler, çocuklarının iyi bir eğitim almasını ve iyi yaşama sahip olmasını ister. Mete ailesi, Alperen’in gelecekte iyi bir eğitim almasını ve iyi bir meslek sahibi olması için okula devam etmesini istiyor, ancak Alperen’in hayvan sevgisi, okuldan daha önce geliyor.

Families in city life or in the countryside should ensure that their children live and receive good education. Having children read and occupy, with difficulties in the provinces like themselves Mete family, who wants not to deal with, also ensures that Alperen gets a good education and a good profession in the future. wants to have it. Animal love of Alperen is everything in their thoughts ahead of him.

Yemekte Ne Var?

What’s for Dinner?

Yönetmen / Director
Maja Gorczak

Senaryo / Writer
Maja Gorczak

Yapımcı / Producer
Maja Gorczak

Ülke / Country
Polonya / Poland

Sinopsis / Synopsis

Akşam yemeğinde ne yiyeceklerine karar vermeye çalışan genç bir ailenin hikayesi anlatılır. Uzun zamandır beklenen krepler için doğru malzemeleri elde etmeye çalışırken beklenmedik zorluklarla uğraşmak zorunda kalırlar.

A young family decides what to have for dinner. They have to deal with unexpected difficulties while trying to get the right ingredients for the long-awaited pancakes.

EnglishTürkçe
Share This